Thế Mạnh VJH

Hiển thị

16:43 - 26/02/2020

THẾ MẠNH CỦA VJH

Công ty VJH đã xây dựng được mối quan hệ mật thiết, bền chặt với hơn 100 công ty lớn tại Nhật Bản, qua đó, cam kết mang đến cho người lao động...